Husregler

Corruption Test

Man kan hjälpa en vän med Corruption Test. En Greater Success kan hjälpa en vän och en Extraordinary Success kan hjälpa två vänner.

Advancement points

Per spelmöte
4 st +1 om det varit extra händelserikt (många olika tärningsslag)

Per avslutat äventyr/episod
2 st
+1/5 (avrundat uppåt) för kreativt användande av färdighet eller förmåga, samt avgörande tärningsslag från någon i gruppen

Experience points

Per avslutat äventyr/episod
1 st
+1 per spelmöte
+1 för avgörande händelser i världen eller för kampanjen
+1 kreativa lösningar
+1 extra farligt
+1 (alt. +2) bra gruppsammanhållning (fellowship)
-1 relativt ofarligt
-1 (alt.-2) dålig gruppsammanhållning (fellowship)

Adventure logs and book-keeping
- Each player that writes a short adventuring journal entry for his character after a session will be rewarded with an additional advancement point in either the vocation or custom skill group.

- Each session one player will be appointed to keep track of the map and keep it updated with locations and discoveries the group has made. At the end of the session this player will be rewarded with an additional advancement point in either the survival or movement skill group.

- Each session one player will be appointed to keep track of the group’s rations, treasure and other possessions. At the end of the session this player will be rewarded with an additional advancement point in either the vocation, movement or perception skill group.

Husregler

Tales from the Wilderlands Khamul Khamul