glainin

Det finns goda möjligheter att träffa och utbyta kunskaper med Beorns mästersmed Berangar. Han tillåter dig att använda smedjan då du så önskar. Finns gott om tillfällen att reparera era ringbrynjor som fått en hel del skavanker, men inget som inte du kan fixa med lätthet. Beranger är självklart nyfiken på dina färdigheter och ditt släktes kunskaper om metaller, härdningar, legiringar m.m.

glainin

Tales from the Wilderlands Khamul Khamul