Gänget

Fakta under resans gång

Öppna ny Fristad

När man skall “öppna ny Fristad” så måste det vara ett gemensamt beslut. Ni måste alla tillbringa eran Fellowship Phase i den “nya” Fristaden. Man deklarerar “Öppna ny Fristad” som sitt åtagande under fasen. Detta kollektiva åtagande cementerar era relationer med de viktiga SLP:er som bor på platsen.

Sensommar 2946

Än en gång befinner sig våra hjältar på Beorns marker. De har en tid för återhämtning efter senaste tidens strapatser som nästan tog deras liv. Men de fem hjältarna viker inte ner sig så lätt. Det är varma sensommmar veckort de kan njuta av med nyvunna bekantskaper…

…än har inte löven i Mörkmården blivit gyllenröda…

Gänget

Tales from the Wilderlands Khamul Khamul