Farmann

Det finns goda möjligheter att resa runt i Beorns rike och samla på sig kunskaper, såsom historia, sånger, dikter och berättelser.

Farmann

Tales from the Wilderlands Khamul Khamul