Tag: Vidars Armour of Luck

Results

  • Armour of Luck

    Rustningen har smitts av beorningen [[:berangar | Berangar]]. Den för tur med sig efter att en björn strök sig mot den när den hängts upp på en träställing strax öster om Carrock.

All Tags