Aldarad

Warden of Mirkwood

Description:

Name: Aldarad

Culture: Elf of Mirkwood Standard of Living: Martial
Cultural blessing: Folk of the Dusk
Calling: Warden Shadow weakness: Lure of Power
Specialties: Mirkwood-lore, Woodwright, Shadow-lore
Distinctive features: Patient, Wary
Body: 5 Heart: 3 Wits: 6
Body (favoured): 8 Heart (favoured): 4 Wits (favoured): 8

-Common Skills-

 • Awe: 2 Inspire: 0 Persuade: 0
 • Athletics: 3 Travel: 2 Stealth: 3
 • Awareness: 2 Insight: 2 Search: 0
 • Explore: 2 Healing: 0 Hunting: 2
 • Song: 2 Courtesy: 0 Riddle: 0
 • Craft: 0 Battle: 4 Lore: 3

-Weapon Skills-

 • Bow: 3
 • Sword: 1
 • Dagger: 1
-Rewards-: Woodland Bow
-Virtues-: Confidence
-Gear-
 • Bow damage: 5 edge: 10 injury: 14 enc: 1
 • Sword damage: 5 edge: 10 injury: 16 enc: 2
 • Dagger damage: 3 edge: G injury: 12 enc: 0
 • Ringmail shirt enc: 12

Endurance: 25 Starting Endurance: 25 Fatigue from Encumbrance: 12 Fatigue from Travel: 0 Total Fatigue: 12
Hope: 11 Starting Hope: 11 Temporary Shadow: 0 Permanent Shadow: 0 Total Shadow: 0
Armour: 2 Headgear: 0
Parry: 6 Shield: 1
Damage: 0 Ranged: 0
Wisdom: 2 Valour: 2
Experience: 2 Total Experience: 0
Fellowship: 0 Advancement: 0/12 Treasure: 1 Standing: 0

Bio:

Aldarad,“Lysanda träd” en för alver ung man, son till Aldanar “Flammande träd”, Och Sidna.
Sidna drabbades hårt av världens sorg, följde en noldor till Gråhamnarna och vidare (ej bekräftat). Ungdomen fylldes av historier från första eran, om alvers guldålder.
Aldarad drömmer om att återfinna något av detta, vill inte ge upp som hans mor. Aldanar är mer liknöjd med alvers fall här och den kommande resan till Väst.

Aldanar ägnar sekler som trädodlare, har bidragit till mycket vackert i norra Mirkwood. Aldarad är mer otålig och bestämd till sinnelaget, så han började vid alvvakten som spanar i södra Mörkmården. Han anser att Trandhuil inte lägger tillräckligt på att återta södern.

Under Femhärars slaget hade han en reserv roll men drogs in när allt började löpa iväg.
Kan ha mött Glainin eller Vidar där.

Aldarad är öppen för olika ideer men envis att genomföra det han börjat. Han är vaksam både mot sin omgivning och ej välkända individer. Han litar desto mer på vänner och fränder.
Han övervärderar sin egen förmåga, och undervärderar dödligas styrkor.
Undantaget hoben Vidar som tycks konsekvent fälla de värsta fiender, trots sin ringa storlek.

Han respekterar Valar och Maia och litar på noldor som sett ljuset, men han längtar inte efter Valinor, han vill inte överge Mörkmården särskilt när Skuggan fortfarande ruvar.

Aldarad

Tales from the Wilderlands Khamul Aldarad