Tales from the Wilderlands

Kapitel 6

Femårsjubileet av Femhärarslaget

Gänget drar österut…

På eftermiddagen den 29 oktober lämnade hjältarna Beorns boningar för att bege sig till Dal för att
underrätta Bard om läget i Andúindalen samt att Grimfast skall representera beorningarna vid femårsdagen av Femhärarslaget. De reser norrut förbi Östra Värdshuset och längsmed Mörkmården. Efter ett par dagar ser våra hjältar Gråbergen i norr. Den 16 november, två veckor efter att de lämnat Beorn så rider de in i Dal.

Dal
Väl framme tar Farmann kontakt med sin familj och det blir ett kärt återseende. Farmann passar på att arbeta några dagar på familjens företag samt spenderar nästan all ledig tid med sin käresta Sigrid. Det visar sig att Nerulf Forlin, som är jämnårig med Farmann har börjat att uppvakta Sigrid. Sigrids hjärta tillhör dock Farmanns.

Den 19 november så får så äventyrarna till en audiens hos Bard. De berättar om oroligheterna i dalen mellan bergen och skogen. Han blir oroad av dessa nyheter och skall skicka ryttare till dalen för att göra undersökningar.

Mellan den 20-29 november bekantar sig hjältarna med den ny uppbyggda staden. De har aldrig sett något liknande, en otrolig upplevelse. Stan är full av aktiviteter inför de stundande festligheterna. Överallt händer det saker.

Ceremonin
Så kommer till slut den stora dagen och det blir en dag av reflektioner och samtal om den sorgen av förlorade vänner men också den glädjen över att äntligen vara kvitt Smaug. Dignitärer såsom Bard, Thrandúil, Daìn Järnfot samt Gandalf Grå finns bland gästerna. Det hålls en massa tal, dagen till ära. De flesta deltagarna bär masker som har introducerats från Dorwinion.

Förgiftade spel
Under 1 december så hålls ett antal spel för gemene man såsom hästridning med lans, brottning, närstridsduell och bågskytte. Våra hjältar ställer upp i flertalet av aktiviteterna och det blir så att när finalen i närstridsduellen skall avgöras så är den mellan Farmann och Glainin. Dock avgörs den ganska omgående då Glainin nära på krossar Farmanns skalle. Efter tävlingarna så är alla deltagarna bjudna på fest med mat och dryck. Hela denna dag med spel, mat och gamman är sponsrad av den rike köpmannen Lockmand från Esgaroth. När så priserna skall delas ut så är det Lockmand, iklädd en mask föreställande en strålande sol, som själv skall dela ut dessa, men han klagar på att han har tappat rösten. Det blir ett lustigt minspel då han delar ut guldbörserna till vinnarna i de olika grenarna. Han så till slut skall dela ut det stora priset som gick till Glainin för segern i duellen, en kista med guld och ädelstenar så är kistan full utav giftormar. Det visar sig att det inte är Lockmand under masken utan en av narrarna. Det är inte bara giftormar som ställer till det utan det visar att maten och drycken har blivit förgiftad, troligen av köpmannen själv. Plötslig började deltagarna på festen att må illa, med fruktansvärda magsmärtor. Flera män kollapsade och några av dem drog sin sista andedräkt.

Orosmoln från söder
En stund senare anlände en korp med bud om en stor här på väg söderifrån. Bard tillkallade ett snabbt råd dit hjältarna var inbjudna. Man kom fram till att man skulle skicka hjältarna i sporrsträck till byn Celduin som har den bro där man misstänker starkt att fienden tänker ta sig över Rinnande Floden. I övrigt så skickar Bard bud till Erebor, Thrandúils Salar samt till Esgaroth för hjälp.

Avresa
Den 2 december ge sig så äventyrarna sig av söderut för att försöka att uppehålla fiendestyrkan så pass länge att Bard skall hinna sammankalla en styrka för att slå tillbaka angreppet på hans land.

På väg söderut så träffar de på ett gäng fiskare som har en besynnerlig berättelse att förtälja om ett antal personer i en båt, där beskrivningen passar in väl på Lockmand. Man fortsätter sin ritt söderut.

Nätet dras åt…
Den 4 december så hinner hjältarna ikapp Lockmand och efter en kort kamp så har man oskadliggjort den falska köpmannen. Farmann lyckas tvinga ut honom en hel del om vad han har haft för sig tillsammans med Galgkungen. Med sig på sin flykt har Lockmand med sig kistan som rättmätigt tillhör Glainin.

Under kvällen den 7 december ser de ett ljussken på avstånd.

Comments

Khamul Khamul

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.