Raven Hill

Raven Hill

Denna lilla by ligger ca en dagmarsch norr om Esgaroth. Det är ett antal byggnader som ligger tätt samman på en mindre kulle. De flesta byborna gav sig av söderut då de fick höra om drakens död och kung Bards snabba beslut att återuppbygga Dale.

Raven Hill

Tales from the Wilderlands Khamul Khamul