Aldarad

Du har tillgång till att nyttja Beorns timmermäns lokaler för att tillverka egenhändiga träredskap, skulpturer, leksaker osv… Det finns även tillfällen för dig att samla nya kunskaper om Mörkmården då du kan ta små dagsturer till mörkmårdens bryn.

Aldarad

Tales from the Wilderlands Khamul Khamul