Tag: Rådsherre i Sjöstad

Results

  • Brandulf

    Ämbetsman Brandulf är Aegirs närmaste rådgivare och sitter med i Rådet. Han är 55 år gammal och har varit som en mentor för Aegir under många år. Han är kutryggig och åldern börjar ta ut sin rätt. Brandulf har både snövitt hår och skägg. Han har en ganska …

All Tags