Tag: Bagare

Results

  • Thorald son of Nerulf

    *Utseende* Han har ett brett ansikte med en bred näsa. Hans panna har fått djupa veck (troligen pga sorg) han har sorgsna mörka ögon. Han har ett kraftigt skägg, och håret är rakt och axellångt. *Utmärkande personlighetsdrag* Tystlåten, introvert, …

All Tags