Noble Armour

Category:
armor
Description:

En beorning nobel rustning. +3 till Wisdom och Valour Tests.
Lägg till 1 Success Die vid en Encounter.

Bio:

Denna rustning är tillverkad av Beorns personlige lädermakare, Imnachar. Rustningen gavs till Grimfast att bära i strid.

Noble Armour

Tales from the Wilderlands Khamul kriggo