Armour of Luck

Vidars ringbrynja

Category:
armor
Description:
Bio:

Rustningen har smitts av beorningen Berangar. Den för tur med sig efter att en björn strök sig mot den när den hängts upp på en träställing strax öster om Carrock.

Armour of Luck

Tales from the Wilderlands Khamul Khamul