Poppy af Hornenstöt

Gift med Dinodas

Description:
Bio:

Poppy är Dinodas hustru. Hon är 58 år gammal. Hon är mor till Gilly som nyss fyllde 22 år (10 Juli).

Poppy af Hornenstöt

Tales from the Wilderlands Khamul Khamul