Nerulf son av Forlin

Description:

Nerulf är en ung handelsman som är kär i Sigrid

Bio:

Nerulf son av Forlin

Tales from the Wilderlands Khamul Khamul