Laif Arlin

Handelsman från Dorwinion

Description:

Laif Arlin är en köpman från Dorwinion som har börjat göra affärer med Farmanns familj.

Bio:

Laif Arlin

Tales from the Wilderlands Khamul Khamul