Herewulf

Captain of the guard

Description:
Bio:

Herewulf är Esgaroths vaktchef och den som leder stadsvakten. Han är 40 år och gift med Han är inte speciellt lång bara 175 men han har en massiv bröstkorg. Han stred både i striden mot Smaug samt var en stor kämpe i Femhärarslaget där han räddade livet på två av Thrandúils alver. Herewulf är en Master of Esgaroth och sitter med som Stadsvaktens representant i Stadsrådet.

Herewulf

Tales from the Wilderlands Khamul Khamul