Brandulf

"Councillor of Lake-Town

Description:
Bio:

Ämbetsman Brandulf är Aegirs närmaste rådgivare och sitter med i Rådet. Han är 55 år gammal och har varit som en mentor för Aegir under många år. Han är kutryggig och åldern börjar ta ut sin rätt. Brandulf har både snövitt hår och skägg. Han har en ganska låg och tunn röst. Brandulf går alltid med sin vackert snidad käpp med drakhuvudknopp i guld. Han föredrar att klä sig i ljusa färger. Ämbetsman Brandulf är en skicklig diplomat och innehar titeln Master of Esgaroth.

Brandulf

Tales from the Wilderlands Khamul Khamul