Arnulf

Bryggare

Description:
Bio:

Utseende
Arnulf Bryggare är en jätte. Han uppnår en längd av hela 223 cm och väger runt 150 kg. Hans hår är tjockt och kraftigt och är mörkbrunt. Han har ett lika kraftigt skägg som han är mäkta stolt över och vårdar väl. Han har en stor markerad näsa som har lite formen av en stor rovfågelsnäbb. Hans ögon sitter djupt och ser ut som två kolbitar. Hans kinder är tydligt markerade. Man kan säga att han ser ut som en stor björn, vilket är mycket passande på honom då han är en Beorning.

Utmärkande personlighetsdrag
Mycket modig, häftigt temperament & mycket vidskeplig

Uppträdande/personlighet
Arnulf är mycket förtjust i sitt honungsmjöd och nyttjar det kanske lite för ofta. Han älskar att sjunga ekivoka sånger på fester och tycker själv att han är den bäste på armbrytning i hela Dale. Han är ofta glad, men har även ett explosivt humör och då gäller det att man inte kommer för nära, vilket många stolar och bord fått erfara. Han tycker om att berätta (och överdriver gärna) bataljer och äventyr som han har varit med om (gärna om och om igen).

Bakgrund
Arnulf Bryggare föddes 2903 T.Å. och är nu 43 år gammal. Som hans titel antyder så är han Dales främste bryggare av honungsmjöd (han är den ende). Han tillverkar den mesta mjöd som finns i stan. Han har en ganska bister och butter uppsyn. Vid de tillfällen Arnulf hamnar i handgemäng så blir det lätt att han tappar tålamodet och hamnar då ganska lätt i bärsärkaraseri, vilket kan bli mycket farligt för alla i hans närhet. Tora Andurrdotter brukar då ofta kunna vyssja honom till lugn och ro.

Arnulf har ett förflutet som trolljägare i Misty Mountains men har nu slagit sig till ro i Dale, där han kan få hålla på med det han gillar mest dvs brygga och dricka honungsmjöd.

Arnulf är en stor sympatisör av med kung Bard.

Arnulf

Tales from the Wilderlands Khamul Khamul