Tales from the Wilderlands

Kapitel 4

Slaget vid Gloomy Fold

En hemsk upptäckt
Vi är ute och reser. När vi passerar Carrock, en ö i floden nära Beorns hus, får Vidar syn på några svartkråkor. Vi går dit och upptäcker en eka och tre döda orcher. I ekan ligger Meroveck och Odo döda. Det finns avskurna rep. De verkar ha haft en fånge. Merovecks svärd saknas och Odos bälte är avskuret. Det finns spår efter en stor människa i närheten.

Vi reser till Beorn med kropparna. Han berättar att Meroveck och Odo skulle föra en fånge till honom från någon by söder om Old Ford. Vi tar på oss att spåra upp fången.

Vi reser tillbaka till fyndplatsen samma kväll och slår läger. På morgonen undersöker vi platsen igen. Vi hittar en symbol inristad i barken på ett träd. Den står för Gundabad, ett orchfäste i norra dimmiga bergen. Orcherna har lämnat kvar vapen och en ask med orchgift.

Spår från beorningen och orcherna (5–6 st) leder söderut. Halvvägs mellan Carrock och Old Ford hittar vi tre döda orcher. Beorningspåren fortsätter söderut medan orchspåren leder österut. Vi följer beorningspåren. När vi når Old Ford slår vi läger för natten. Dagen efter kommer vi till en gård. Bonden berättar att dagen innan hade en beorning passerat. Han var skägglös, hade brunt, axellångt hår och var klädd i en skinnrock. Han sade att han hette Odric. Han betalade för mat med ett silvermynt.

Undersökningar i Vadstene
Vi fortsätter söderut. På kvällen når vi en kulle med en ruin. Vi ser åkermark och äppellundar. En by ligger vid kullens fot. Grimfast säger att det är Vadstene. Vi går mot byn och möts av tre beorningar, Ava (ung kvinna, ledare), Hartwulf (Avas far), och Williferd (ung man). Vi berättar att vi jagar Odric. När vi frågar vad han har gjort säger de att han dräpte en man, Rathfic, som hade gift sig med Brunhild, Odrics kärlek och ickebiologiska syster. Dråpet skedde i Rathfics och Brunhilds hem, och fadern Helmut kom in strax efteråt och såg Odric med kniven i handen.

Byborna letar igenom byn utan framgång. Glainin går upp till ruinen och hittar spår som leder ner till floden. Har han stulit en båt? Tänker han fly med Brunhild? Vi pratar med Brunhild. Hon berättar att Odric kom hem till henne en kväll och berättade att han tänkte lämna byn och ville ta med sig Brunhild. Då kom Rathfic hem, och efter diverse käbbel örfilade han Brunhild, varvid Odric blev rasande, hoppade på Rathfic och i tumultet fick tag i Rathfics kniv och stack ner honom. När Helmut kom inspringande gav han sig genast. Hon verkar dock inte tala sanning. Vidar och Farmann pressar henne tills hon ber oss gå. Var det så att hon dödade Rathfic, och sedan tog Odric på sig skulden?

Vi går ner till båtarna igen. Odrics båt saknas. Vi undersöker Odrics hus. Det verkar som om vildmarksutrustning saknas. Han har nog varit här och utrustat sig.

I mördarens spår
Vi övernattar i huset förutom Aldarad som spanar på Brunhilds hus från ruinen. På morgonen ger vi oss iväg i en båt, men nästan genast upptäcker vi att Odrics båt ligger på andra sidan floden. Vi följer spåren i sydvästlig riktning. På kvällen hittar Vidar en avbruten kniv. Odos namn finns på den. Vi slår läger.

Dagen efteråt fortsätter vi. På eftermiddagen hittar vi spår efter strid. Odric verkar ha slagits med 6–7 personer och blivit tillfångatagen. Vi hittar en pil som inte är från trakten. De har fortsatt i sydvästlig riktning. Vi slår läger. Vi får syn på vargar som följer i våra spår. Vidar och Aldarad skjuter på dem. En dör och de övriga flyr.

Dagen efteråt fortsätter vi. Spåren leder mer i sydlig riktning nu. Mitt på dagen kommer vi till ett skogsområde. Vi hittar spår som tyder på att olika personer rör sig i området. Aldarad spanar och ser en grupp människor framför oss. De verkar gå i samma riktning som Odrics grupp.

Rohirrimlägret
På kvällen hittar vi ett stort tältläger. I mitten av tältlägret sitter några män som äter och dricker. Bland dem sitter Odric. Människorna är ljushåriga. Farmann har hört att ett sådant folkslag, rohirrim, invandrade till södra dimmiga bergen för några hundra år sedan och är duktiga med hästar.

Vi går in i lägret. De tar oss till fånga och placerar oss i var sitt tält. En storvuxen, flintskallig rohirrim, blodige Valter, förhör oss en och en. Han säger att han är kung och ska återta det rike som rättmätigt är hans. Odric är nu under hans beskydd. Han vill inte låta oss gå eftersom vi skulle kunna förvarna Beorn.

Vidar och Farmann får upp sina knopar och befriar de övriga. Vi smyger ut ur lägret och vandrar norrut så långt som möjligt under natten. Genom forcerad marsch når vi vår båt på en dag och fortsätter sedan till Vadstene. Vi varnar Ava som samlar ihop allt byfolk och marscherar norrut. Vi skickar en korp till Beorn och förvarnar honom. Väl framme hos Beorn berättar vi allt.

Slaget vid Gloomy Fold
Efter vila ger vi oss ut och spanar. Vi får med oss en korp. Vi får syn på rohirrimhären. Odric är vägvisare men verkar leda dem till en plats som är ogynnsam för dem, Gloomy Fold. Vi skickar korpen med denna information till Beorn. Sedan möter vi upp Beorns här.

Tidig eftermiddag attackerar Beorns här blodige Valters här. Vår grupp stöter på en grupp med femton rohirrim och får rejält med stryk trots att Grimfast lyckas ingjuta lite skräck i dem. Aldarad flyr. Ett gäng beorningar kommer instormande och förstärker vår grupp. Rohirrimkrigarna försöker omgruppera sig. Glainin hugger ner en av dem rakt av och hugger ner ytterligare en med två rejäla hugg. Grimfast dödar en rakt av och hugger ner ytterligare en med två grymma hugg. Farmann eldar på. Vidar far runt lite överallt. Glainin ser en lucka och tar täten mot Valter. Aldarad ger sig in i striden igen och skrämmer dem med alviska obegripligheter. Glainin dräper den ena av Valters livvakter med ett mäktigt hugg. Grimfast dunkar på Valter ordentligt. Glainin följer upp med ett slag som klyver skallen på honom. Besviken dunkar Grimfast på den andre livvakten. Glainin avslutar honom. Beorn avslutar resten av hären.

Segern firas hos Beorn.

Comments

Khamul Sulan

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.